درباره ما

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=572
توسطإدارة التحرير

موسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه)

چشم انداز:
پیشگام جهانی در عرصه مطالعات همه جانبه ایرانی.

پیام موسسه:
ما يك موسسه غیر انتفاعی و آزاد هستیم. خدمات مشاوره ای و پژوهش های استراتژیک تخصصی و آینده نگر در زمینه مسائل ایران را با کیفیتی عالی، ارائه و با بهره مندی از کادری ارزنده، مسائل رسانه ای مربوط به ایران را  به صورت حرفه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار می­دهیم.

امتیازات موسسه:
_ دقت: کسب اعتماد مخاطبین از طریق عرضه تولیداتی با کیفیت ممتاز؛
_ عملکرد حرفه ای: انجام کار با صلاحیت هرچه تما­متر؛
_ کیفیت:  به کارگیری بالاترین استانداردها در انجام کار؛
_ تعهد: انجام کار در مهلت تعیین شده؛
_ رقابت: برجسته بودن میان موسسه های پژوهشی مشابه.

اهداف موسسه:
_ ارائه پژوهش ها و گزارش های استراتژیک پیرامون مسائل داخلی و خارجی ایران؛
_ ارائه پژوهش های آینده نگر در حوزه مسائل داخلی ایران؛
_ اجرای پژوهش های عمیق درباره روابط ایران با کشورهای جهان؛
_ انجام همکاری های پژوهشی با دیگر موسسه های پژوهشی داخلی، منطقه ای و بین¬المللی، همچنین برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و سمینارهایی پیرامون مسائل ایران و حضور کاملاً مؤثر در آنها؛
_ برگزاری دوره های همه جانبه تخصصی در مسائل ایران؛
_ آموزش دادن و آماده ساختن پژوهشگران و روزنامه نگاران علاقه مند به مسائل ایران؛
_ برگزاری دوره های پایه و پیشرفته در زمینه آموزش زبان فارسی؛
_ انتشار موضوعات مرتبط با مسایل ایران از طریق رسانه های گوناگون چاپی، تصویری و شنیداری.