امضاى تفاهم نامه میان “رسانه” و دانشسرای عالی ملی علوم سیاسی الجزایر

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3289

دکتر محمد السلمی بنیانگذار و رئیس موسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» در جریان سفر به جمهوری دموکراتیک خلق الجزاير از دانشسرای عالی ملی علوم سیاسی بازديد كرد، و با پروفسور دکتر مصطفی صایج رئیس دانشسرای عالی و کادر اداری آن اعم از معاونین، مدیران گروهها، مدیران مراکز، دبیر کل دانشسرای عالی و مدیر کتابخانه دیدار نمود. دکتر ابراهیم تیقمونین معاون رئيس در روابط خارجی درباره تأسیس دانشسرا و دوره های علمی آن و نیز شرایط پذیرش داوطلبان توضیحات مفصلی ارائه كرد.

دکتر تیقمونین همچنین در مورد بخشهای مختلف دانشکده و برنامه های آموزشی و مهارت افزایی توضیحاتی ارائه نمود که علاوه بر دانشجویان خود این مرکز، کارمندان مؤسسات دولتی نیز می توانند از دوره های استاد حرفه ای که برنامه های آن طبق نیازهای هر مؤسسه آماده شده، استفاده کنند.

وی سپس در معرفی مراکز پژوهشی این مدرسه گفت که در این مدرسه، مرکز مطالعات آفریقا به ریاست دکتر مصطفی خواص، مرکز سیاستهای عمومی به ریاست خانم دکتر ابتسام أوعشرین و مرکز مطالعات خاورمیانه به ریاست خانم دکتر مسیح الدین تسعدیت فعالیت دارند.

دکتر السلمی رئیس رسانه، به نوبه خود با ارائه یک کلیپ ویدئویی به معرفی رسانه پرداخت و سپس در جمع کادر اداری مدرسه سخنانی در مورد وضعیت کنونی و چشم انداز مراکز پژوهشی پادشاهی عربستان سعودی به ایراد سخن پرداخت. وی در معرفی مؤسسه رسانه به طور مفصل درباره ماهیت فعالیت های آن سخن گفت و گفت که علی رغم اینکه از زمان تأسیس رسانه مدت زیادی نمی گذرد، اما این مؤسسه در سطح داخلی، عربی، منطقه ای و حتی در سطح بین المللی دستاوردهای مهمی را از آن خود نموده و در رتبه بندی انديشكده ها و پژوهشگاه ها که از سوی دانشگاه پنسلوانیا صورت می گیرد، رتبه های بالایی را به خود اختصاص داده است. 

سپس دکتر السلمی به همراه كادر اداری دانشسرای عالی از موزه ارتش الجزایر بازدید نمود و در جریان دوره های تاريخى گوناگون الجزایر از زمانهای قدیم گرفته تا زمان کسب استقلال قرار گرفت.

در پایان این دیدار، تفاهمنامه ای میان مؤسسه بین المللی مطالعات ایران و دانشسرای عالی ملی علوم سیاسی به امضا رسید و طرفین متعهد شدند که در اولين فرصت با برگزاری کنفرانسهای علمی و بازدیدهای متقابل، در راستای عملیاتی سازی این یادداشت تفاهم گام بردارند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران