موسسه بين المللى مطالعات ايران

درباره نویسنده موسسه بين المللى مطالعات ايران
مقالات : 122
سیزدهمین شماره نشریه مطالعات ایران به همت «رسانه» منتشر می شود.

سیزدهمین شماره نشریه مطالعات ایران به همت «رسانه» منتشر می شود.

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
طالبان و تأثیر دینامیکهای آن بر آینده افغانستان

طالبان و تأثیر دینامیکهای آن بر آینده افغانستان

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
رسانه برگزار کرد؛ نشست هم اندیشی «افغانستان.. چالشها و فرصت ها»

رسانه برگزار کرد؛ نشست هم اندیشی «افغانستان.. چالشها و فرصت ها»

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
بهره برداری سیاسی از مراسم عاشوراء در ایران

بهره برداری سیاسی از مراسم عاشوراء در ایران

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
راه پیش روی طالبان بعد از سقوط دره پنجشیر

راه پیش روی طالبان بعد از سقوط دره پنجشیر

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
آینده مناسبات میان ایران و «طالبان».. چالش ها و بیم ها

آینده مناسبات میان ایران و «طالبان».. چالش ها و بیم ها

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
ایران میان روحانی و رئیسی، آیا چیز جدیدی هست؟

ایران میان روحانی و رئیسی، آیا چیز جدیدی هست؟

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
دستگیری العماد یکی از رهبران تراز اول حوثی ها؛ پیروزی اطلاعاتی براى یمن و ضربه ای بزرگ به شبه نظامیان حوثی

دستگیری العماد یکی از رهبران تراز اول حوثی ها؛ پیروزی اطلاعاتی براى یمن و ضربه ای بزرگ به شبه نظامیان حوثی

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
ایرانیها و سیاسی کردن القاب و عناوین علما.. ابراهیم رئیسی به عنوان نمونه موردی

ایرانیها و سیاسی کردن القاب و عناوین علما.. ابراهیم رئیسی به عنوان نمونه موردی

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
اعتراضات به تنش آبی در اهواز؛ راه كارهای ناکارآمد در سایه بحران پایدار

اعتراضات به تنش آبی در اهواز؛ راه كارهای ناکارآمد در سایه بحران پایدار

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران