موسسه بين المللى مطالعات ايران

موسسه بين المللى مطالعات ايران

درباره نویسنده موسسه بين المللى مطالعات ايران
مقالات : 70
کتاب “دما بالا می رود: سپاه پاسداران ایران و جنگ های خاورمیانه” از سوی رصانه  ترجمه شد

کتاب “دما بالا می رود: سپاه پاسداران ایران و جنگ های خاورمیانه” از سوی رصانه ترجمه شد

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
معضل ویروس کرونا: وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به دلیل سانسور خبری

معضل ویروس کرونا: وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به دلیل سانسور خبری

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
رسانه گزارش استراتژیک سالانه ویژه ۲۰۱۹ را منتشر می کند

رسانه گزارش استراتژیک سالانه ویژه ۲۰۱۹ را منتشر می کند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
همه شماره های نشریه ایران شناسی بطور رایگان در دسترس می باشند

همه شماره های نشریه ایران شناسی بطور رایگان در دسترس می باشند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
فصلنامه پژوهش های ایرانی پژوهش های علمی متخصص

فصلنامه پژوهش های ایرانی پژوهش های علمی متخصص

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
“رسانه” نخست در عربستان سعودی و بالا رفتن مقام در سطح منطقه و جهان

“رسانه” نخست در عربستان سعودی و بالا رفتن مقام در سطح منطقه و جهان

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
توافق شش کشور اروپایی با مکانیزم مالی اینستکس: معانی ضمنی و سناریوهای آینده

توافق شش کشور اروپایی با مکانیزم مالی اینستکس: معانی ضمنی و سناریوهای آینده

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
ایران؛ تداوم دودستگی درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی

ایران؛ تداوم دودستگی درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
اهرم فشار؛ نتایج تنش افزایی روس ها علیه ایران در سوریه

اهرم فشار؛ نتایج تنش افزایی روس ها علیه ایران در سوریه

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
استراتژی قاطعانه؛ ابعاد عدم تمدید معافیت های خرید نفت ایران توسط آمریکا

استراتژی قاطعانه؛ ابعاد عدم تمدید معافیت های خرید نفت ایران توسط آمریکا

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران