موسسه بين المللى مطالعات ايران

درباره نویسنده موسسه بين المللى مطالعات ايران
مقالات : 154
بازديد هیات بنیاد «کنراد آدناور»، معاون سفیر ایتالیا و معاون رئیس نمايندگی دیپلماتیک استرالیا در عربستان سعودی از رسانه

بازديد هیات بنیاد «کنراد آدناور»، معاون سفیر ایتالیا و معاون رئیس نمايندگی دیپلماتیک استرالیا در عربستان سعودی از رسانه

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
دیدار رئیس «رسانه» از وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، دو مرکز مطالعات و یک مرکز فرهنگی در این کشور.. و امضای یک تفاهمنامه

دیدار رئیس «رسانه» از وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، دو مرکز مطالعات و یک مرکز فرهنگی در این کشور.. و امضای یک تفاهمنامه

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
محاسبات توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل

محاسبات توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
«رسانه» شانزدهمین شماره مجله مطالعات ایران را منتشر می کند

«رسانه» شانزدهمین شماره مجله مطالعات ایران را منتشر می کند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
دیدار رئیس «رسانه» با تنی چند از شخصیتهای دیپلماتیک و دانشگاهی در ازبکستان

دیدار رئیس «رسانه» با تنی چند از شخصیتهای دیپلماتیک و دانشگاهی در ازبکستان

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
اعتراضات بلوچستان.. قیامی علیه حذف و بی عدالتی

اعتراضات بلوچستان.. قیامی علیه حذف و بی عدالتی

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
رئیس «رسانه» در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در تاجیکستان شرکت می کند

رئیس «رسانه» در کنفرانس بین المللی مبارزه با تروریسم در تاجیکستان شرکت می کند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
رئیس و بنیانگذار “رسانه” با مدير مركز مطالعات راهبردى ديدار مى كند

رئیس و بنیانگذار “رسانه” با مدير مركز مطالعات راهبردى ديدار مى كند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
«رسانه» گزارش وضعیت ماه سپتامبر 2022 میلادی را منتشر می کند

«رسانه» گزارش وضعیت ماه سپتامبر 2022 میلادی را منتشر می کند

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
سیر تاریخی خیزشهای اعتراضی در ایران

سیر تاریخی خیزشهای اعتراضی در ایران

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران