موسسه بين المللى مطالعات ايران

درباره نویسنده موسسه بين المللى مطالعات ايران
مقالات : 103
سند همکاری ایران و چین … چالش ها و چشم اندازها

سند همکاری ایران و چین … چالش ها و چشم اندازها

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
بازدید سفرا و نمایندگان کشورهای آسیایی از «رسانه»

بازدید سفرا و نمایندگان کشورهای آسیایی از «رسانه»

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
سیاست تازه امریکا در قبال خاورمیانه و شفاف نبودن راهکارها

سیاست تازه امریکا در قبال خاورمیانه و شفاف نبودن راهکارها

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
مشکل رفتار منطقه ای ایران: پیامدهای احتمالی دیپلماسی بایدن کدامند؟

مشکل رفتار منطقه ای ایران: پیامدهای احتمالی دیپلماسی بایدن کدامند؟

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
«رسانه» منتشر می کند: گزارش راهبردی سال 2020 میلادی

«رسانه» منتشر می کند: گزارش راهبردی سال 2020 میلادی

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
جایگاه ایران به عنوان یک نیروی موازنه گر در معادله جدید قدرت در خاورمیانه

جایگاه ایران به عنوان یک نیروی موازنه گر در معادله جدید قدرت در خاورمیانه

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
پیشتازی “رسانه” در جمع مراکز مطالعاتی تخصصی جهان

پیشتازی “رسانه” در جمع مراکز مطالعاتی تخصصی جهان

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
رسانه منتشر می کند: کتاب مناطق مرزی و حوزه های ژئوپلیتیک ایران

رسانه منتشر می کند: کتاب مناطق مرزی و حوزه های ژئوپلیتیک ایران

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
رسانه منتشر می کند: کتاب “زیر عبای رهبر: دفتر خامنه ای چگونه کار می کند”

رسانه منتشر می کند: کتاب “زیر عبای رهبر: دفتر خامنه ای چگونه کار می کند”

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران
بایدن و گزینه های تعامل با ایران

بایدن و گزینه های تعامل با ایران

توسطموسسه بين المللى مطالعات ايران