رسانه مقام برتر در گزارش شاخص جهانی اندیشکده ها را در سال ۲۰۱۸ کسب کرد

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=1935

رتبه نخست در عربستان سعودی، نهم در خاور میانه و آفریقای شمالی، و ۱۶۹ در دنیا. موسسه رسانه مقامی برتر در رتبه بندی جهانی کسب می کند.
از زمانی که دکتر محمد السلمی موسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه) را بنیان نهاد سه سال می گذرد. رسانه رتبه برتری را در رده بندی جهانی در سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ کسب کرده است. در رده بندی جهانی که بیش از ۸۲۰۰ اندیشکده و سازمان جامعه مدنی را پوشش می دهد و از سوی دانشگاه پنسیلوانیا در ایالات متحده منتشر می شود، رسانه رتبه نخست در عربستان سعودی ، رتبه نهم در خاور میانه و آفریقای شمالی و رتبه ۲۸ را در زمینه بهترین مرکز مطالعات منطقه ای تخصصی کسب کرد. رسانه در رتبه بندی جهانی جامع نیز گنجانده شد و مقام ۱۶۹ را به دست آورد. در میان شاخص سالانه مراکز مطالعاتی نیز رسانه یکی از بهترین مراکز تازه تاسیس شناخته شد.
گزارش دانشگاه پنسیلوانیا مراکز پژوهشی را بر مبنای اهمیتشان و بر طبق شاخص های مشخص طبقه بندی می کند. این شاخص ها شامل مدیریت و اداره منابع فکری و انسانی، تولیدات فکری و علمی، و میزان تاثیر بر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها می شود. در این گزارش، رتبه بندی مراکز در سطح جهان، در مناطق جغرافیایی مختلف و همچنین حوزه های کاری علمی و تولیدات در سرتاسر جهان نشان داده شده است. این برنامه از سه بخش برخوردار است: مرحله معرفی و کاندید شدن، مرحله رتبه بندی دقیق و گزینش متخصصان برای رتبه بندی نهایی. نتایج نهایی در پایان ژانویه هر سال اعلام می شود.
گزارش سالانه این دانشگاه در خصوص اندیشکده ها و سازمان های جامعه مدنی، نشانگر اهمیت روزافزون اندیشکده ها و مراکز پژوهشی است که می کوشند تا خلا بین دانش و سیاست های عمومی را پر کنند. آنها همچنین چشم اندازهای آینده را برای ایجاد دستور العمل های لازم ترسیم می کنند و همچنین برای سیاست های کلی برنامه ریزی می کنند.
روز پنجشنبه 31 ژانویه 2019 (11 بهمن 1397) موسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه)، با مشارکت دانشگاه پنسیلوانیا، دومین جلسه خود را برای اندیشکده های سعودی برگزار کرد. موضوع این جلسه، اهمیت و آینده اندیشکده ها در زمینه سیاست گذاری ها با توجه به حجم عظیم داده ها و هوش مصنوعی بود. این سمپوزیوم سه محور اصلی داشت: محور نخست تاثیر حجم عظیم داده ها بر نحوه دستیابی به واقعیت ها و تحلیل سیاست ها را بررسی کرد. محور دوم بر نقش هوش مصنوعی در تحولات مربوط به اندیشکده ها تاکید داشت، و محور سوم دور آینده اندیشه در پرتو پدیده شبکه های اجتماعی و امنیت اطلاعات می چرخید.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران