“رسانه” نخست در عربستان سعودی و بالا رفتن مقام در سطح منطقه و جهان

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2260

بنابر گزارش شاخص جهانی اندیشکده ها برای سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ که از سویدانشگاه پنسیلوانیا منتشر می شود، مرکز بین المللی مطالعات ایران (رسانه) همچنان در صدر اندیشکده های عربستان سعودی قرار دارد. در خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز به مقام هشتم رسید،‌ و در بین مراکز مطالعات تخصصی منطقه ای رتبه ۲۶ را به دست آورد.

رسانه در رتبه بندی های جدید نیز به رسمیت شناخته شده است، و مقام ۳۱ در بین اندیشکده ها در حوزه امور بین الملل و سیاست خارجی، رتبه ۵۲ در میان همه اندیشکده ها در سطح جهان (اندیشکده های آمریکایی و غیر آمریکایی) و رتبه ۵۳ در بین اندیشکده های سراسر جهان (اندیشکده های خارج از ایالات متحده) را کسب کرد. این گزارش بیش از ۸۲۴۸ اندیشکده و سازمان جامعه مدنی از جمله ۱۰ اندیشکده سعودی را در بر می گیرد. در این گزارش، اندیشکده ها بر اساس اهمیت بین المللی و منطقه ای و همچنین بی طرفی تولیدات علمی خود رتبه بندی می شوند. معیارهای این رتبه بندی شامل مدیریت کارآمد منابع فکری و انسانی، تولیدات علمی و فکری، و همچنین میزان تاثیر بر تصمیم گیری ها وسیاست گذاری ها می شود.    

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران