رسانه چاپ دوم کتاب «رقابت ایران و عربستان سعودی بعد از سال 2011 میلادی» را منتشر می کند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3626

چاپ دوم کتاب « رقابت ایران و عربستان سعودی بعد از 2011 میلادی» اثر دکتر ابوبکر فتحی الدسوقی پژوهشگر امور سیاسى، توسط مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» منتشر شد.

این کتاب که در 240 صفحه و سه فصل تنظیم شده است، ریشه های ایده های رقابت ایران و عربستان سعودی با توجه به دیدگاه عربستان سعودی و ایران نسبت به خاورمیانه بعد از «بهار عربی»، ابزارهای نقش آفرینی عربستان سعودی و ایران در سوریه و یمن و در نهایت، چالشهای مربوط به رقابت ایران و عربستان سعودی را مورد بررسی قرار داده است. 

جهت تهیه کتاب می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران