«رسانه» گزارش راهبردی سال 2022 میلادی را منتشر می کند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3345

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» هفتمین گزارش راهبردی سالانه که مربوط به سال 2022 میلادی است را در 224 صفحه منتشر کرد. انتشار اولین نسخه این گزارش که سالانه و از هفت سال منتشر می شود، به ماه دسامبر 2016 میلادی باز می گردد. در تهیه این گزارش که بر اساس آمار و اطلاعات دقیق تنظیم شده است، از جدول، اشکال توضیحی، پایش، استقرا و تحلیل نیز کار گرفته شده است. این گزارش نظر به گستردگی حوزه ها و مسائلی که به آن پرداخته، از نگاه وسیعی برخوردار است.

در گزارش 2022 میلادی، به تحولات راهبردی در فضای بین الملل و نشانه های گذار به سوی چند قطبی پرداخته شده است. جهان شاهد تحولات راهبردی در فضای بین الملل است؛ تحولاتی که نشان می دهد نظام بین الملل در شرایط سخت قرار دارد و اکنون چشمها به ظهور نظام جدید بین الملل دوخته شده است که تا کنون ویژگیهای آن، ترتیب جایگاه قدرتها و نیز مراکز رهبری در آن به روشنی معلوم نیست. در این زمینه می توان مجموعه تحولات و رخدادهای راهبردی که تأثیراتی کوتاه مدت و بلند مدت در سطح بین الملل دارند را رصد كرد. بنابراین، این بخش از گزارش راهبردی سال 2022 میلادی بر مهمترین تحولات و رخدادها تمرکز دارد و در این راستا به هفت مسأله توجه نشان داده است که عبارتند از: پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و نظام بین الملل، تنگنای اروپاییها و شیوه های رویارویی با چالشهای فزاینده، مشکل تایوان و وخامت درگیری امریکا و چین در «ایندوپاسیفیک»، ایالات متحده امریکا و دفاع از جایگاه خود در مقابله با چالشهای بین المللی، بحرانهای اقتصاد جهانی در پرتو درگیری میان قدرتهای بزرگ، تحولات نظامی جهان و مسائل غیر متعارف امنیتی، بحران گروههای خشونت طلب و جریانهای اسلام سیاسی.

گزارش راهبردی 2022 میلادی، تحولات راهبردی در خاورمیانه و اقدامات منطقه ای در فضایی بی ثبات را مورد بررسی قرار می دهد. تحولات بین المللی بر رویکردهای بازیگران منطقه ای و بین المللی تأثیرگذار بر مسائل خاورمیانه سایه می اندازد. همچنین بخاطر درهم تنیدگی روابط بین المللی، تحولات و رخدادهای راهبردی خاورمیانه در سیاستها، رویکردها و ائتلافهای بازیگران منطقه ای که  در روند امور منطقه ای و بین المللی تعیین کننده هستند، تأثیر می گذارد. زیرا تحولات خاورمیانه فرصتها و امکان مانور قدرت بیشتری را فراهم می کند که بازیگران منطقه ای در صددند از این فرصت برای تقویت جایگاه منطقه ای و بین المللی خود در معادله بین المللی جدید که از دل این تحولات جهانی بیرون خواهد آمد، استفاده نمایند. و در این زمینه می توان به این مسائل پرداخت: رویکرد امریکا در قبال خاورمیانه در فضای منطقه ای و بین المللی ناپایدار، تحولات سیاست خارجی عربستان سعودی و ثبات منطقه ای، پویایی سیاست خارجی ترکیه در چندین منطقه، اسرائیل میان مشکلات داخلی و چالشهای خارجی.

و در پایان، گزارش راهبردی 2022 میلادی به وضعیت ایران می پردازد و در این زمینه کارنامه دولت رئیسی و تحولات داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار می دهد. نخستين سال از عمر دولت رئیسی آکنده از تحولات و رخدادهایی بود که بر سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و اعتقادی سایه افکند و همچنین بر تعاملات ایران با منطقه و اقدامات این کشور در فضای بین الملل تأثیر گذاشت. از این رو، بخش سوم و پایانی گزارش راهبردی 2022 میلادی بر مهمترین تحولات ایران در سطح داخلی و در روابط خارجی در نخستين سال از عمر دولت رئیسی اختصاص دارد. که در این زمینه به این عناوین پرداخته شده است: ثبات شکننده.. ویژگیهای اوضاع داخلی ایران در سایه دولت رئیسی، نوسان نفوذ.. حضور ایران در منطقه عربی در پرتو تحولات منطقه ای و بین المللی، فضای مناسب.. اقدامات ایران در صحنه بین الملل در سایه افزایش رقابت میان قدرتهای بزرگ.

برای دسترسی به نسخه کامل این گزارش  اینجا کلیک کنید.

جهت دسترسی به خلاصه این گزارش  اینجا کلیک کنید.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران