«رسانه» گزارش وضعیت ایران در ماه فوریه 2024 میلادی را منتشر كرده است

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3793

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» گزارش وضعیت ایران در ماه فوریه 2024 میلادی را منتشر کرده است. این گزارش برای همه مخاطبین و مخصوصا برای پژوهشگران توصیف دقیقی از بازه زمانی مورد پایش و تحلیل ارائه داده است تا ضمن برجسته کردن وضعیت ایران، اوضاع و تحولات مختلف آن را مورد مقایسه قرار دهد. این گزارش شامل سه بخش عمده است: بخش اول به امور داخلی ایران، بخش دوم به تعاملات ایران با کشورهای عربی و بخش سوم به مناسبات ایران با قدرتهای منطقه ای و بین المللی اختصاص دارد.

در مورد تحولات داخلی ایران، فضای داخلی ایران طی ماه فوریه 2024 میلادی، تحولاتی را در زمینه های سیاسی، نظامی، اجتماعی و عقیدتی تجربه کرد که ما در اینجا برای بررسی مهمترین این تحولات، به موضوعات زیر می پردازیم: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری: کاهش بی سابقه میزان مشارکت. ایران صدها موشک بالستیک به روسیه می دهد. مهاجرت به عنوان یک پدیده روز افزون در ایران، حوزه و انتخابات.

روابط ایران با برخی از کشورهای عربی تحولات مهمی را تجربه کرد: توافقنامه عربستان سعودی و ایران یکساله شد و این واقعیت خود را نشان داد که طرفین ترجیح می دهند با یکدیگر همکاری کنند و بحرانها را با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک مدیریت کنند. عراق شاهد کاهش حملات گروههای شبه نظامی مورد حمایت ایران علیه اهداف آمریکایی بود. در سوریه، ایران تلاش می کند از طریق سرمایه گذاریهای راهبردی نفوذ اقتصادی خود را در این کشور گسترش دهد.

 در این گزارش، مناسبات ایران با کشورهای عربی را با این موضوعات دنبال می کنیم: مناسبات کشورهای خلیج و ایران بعد از یکسالگی توافق پکن، کاهش حملات گروههای شبه نظامی علیه اهداف آمریکایی در عراق، ایران و ادامه بحث سلطه اقتصادی در سوریه.

در زمینه روابط ایران با قدرتهای بین المللی: پیامدهای جنگ غزه و ادامه بحران برنامه هسته ای همچنان بر روابط میان تهران و واشنگتن سایه انداخته است. اما علی رغم ادبیات خصمانه، حملات و اتهامات متقابل و نیز تحریمها دو طرف همچنان ترجیح می دهند که از ورود به جنگ گسترده اجتناب کنند.

مناسبات ایران با ایالات متحده را با پرداختن به این موضوع بررسی می کنیم: علی رغم تنشها، ایالات متحده و ایران تمایلی به تنش آفرینی بیشتر ندارند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران