زندانیان اهل سنت قبل از اعدام وحشیانه شکنجه شدند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=946

منابع نزدیک به خانواده های زندانیان اهل سنت کُرد فاش کردند، که فرزندانشان پیش از اعدام، به طرز وحشیانە ای شکنجه شده اند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر کردستان، روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماە ۱۳۹۵، درپی حمله گارد ویژه سیاهپوش زندان ۳۶ زندانی محکوم به اعدام که در سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شدند با دستبند، پابند و چشم بند و تحت تدابیر شدید امنیتی به سلول انفرادی منتقل شدند و حکم ۲۵ تن از این زندانیان اجرا شد، که ۲۲ تن از اعدامی ها زندانیان اهل سنت کُرد بودند.

به گفته خانوادە های این زندانیان، فرزندانشان پیش از اعدام، به طرز وحشیانە ای شکنجه شدە اند.
خانواده یکی از زندانیان به « کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» گفت هنگامی که جنازه را دیدە اند که آثار شکنجه روی بدن فرزندشان نمایان بوده، بطوری که استخوان دست و پایش شکسته و بیرون آمده بود.
خانواده یکی دیگر از این زندانیان ضمن تایید این خبر به کانون گفت که تمامی کسانی که اعدام شدند، قبل از اعدام شکنجه شده بودند، وی گفت که آثار شکنجه بر این اعدامیان نمایان بوده که بعضی از آنها استخوان پا و دستشان شکسته و بیرون آمدە و اکثرشان صورتهایشان سیاه و کبود شده و جای شکنجه و تعذیب بر آنها ظاهر و مشخص بود.
یک فعال حقوق بشر در سنندج در این مورد به «کانون مدافعان حقوق بشر کردستان» گفت که تا جایی که من اطلاع پیدا کردە ام، اکثر خانوادە ها از شکنجه شدن بچەهایشان قبل از اعدام می گویند، ولی مشکل اینجاست که همه آنها توسط وزارت اطلاعات به شدت تهدید شدە اند که نباید حرفی بزنند.
وی همچنین گفت کە هنگام بازگشت خانوادە ها از تهران، نیروهای وزارت اطلاعات در گردنه صلوات آباد جلوی ماشینهایشان را می گیرند، که بعد از پیاده کردن آنها، تهدیدشان می کنند که حق هیچگونه حرف زدن یا مراسمی را ندارد.
شایان ذکر است که طی روزهای گذشته چندین تن از فعالان سنی مذهب در سنندج به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە اند.
حسن امینی، مدیر مدرسه “علوم دینی امام بخاری” در سنندج و مفتی و حاکم شرع این شهر و هاشم حسین پناهی از جمله آنهای بودند که به اداره اطلاعات سنندج احضار شده و در آ‌نجا مورد بازجویی قرار گرفتە اند.
آقای امینی می گوید که به دلیل انتشار بیانیه‌ ای که در روز ۱۳ مرداد ماه منتشر کرده و در آن به اعدام‌های دسته جمعی اخیر در زندان رجایی شهر کرج اعتراض کرده، احضار شده است. تن دیگر “اتهامات” او «دیدار با خانواده های اعدام شدگان، تشویش اذهان عمومی، مخالفت با نظام و زیر سوال بردن قوه قضائیه» اعلام شده است.
طبق آخرین گزارش “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان”، اسامی این ۲۵ تن عبارت: از «کاوه ویسی ، طالب ملکی ، بهروز شاه نظری ، کاوه شریفی، آرش شریفی ، کیوان مومنی فر ، وریا قادری ، عالم برماشتی ، بهمن رحیمی ، مختار رحیمی ، یاور رحیمی ، شاهو ابراهیمی، امید پیوند، ادریس نعمتی ، احمد نصیری ، فرزاد هنرجو، امجد صالحی ، محمد غریبی ، شهرام احمدی ، کیوان کریمی ، امید محمودی ، پوریا محمدی، حکمت عراقی ، حمزه عراقی و علی عراقی» که همگی در سحرگاه روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد در زندان رجایی شهر اعدام شده اند.
اکثر این زندانیان طی سال های ۸۸ تا ۹۰ در کُردستان توسط “ماموران وزرات اطلاعات” بازداشت شده و پیش از محاکمه، بدون دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده، برای چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری شده اند و این نگرانی وجود دارد که آنها در این دوران شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران