شماره اول «فصلنامه پژوهش های ایرانی» «مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی» منتشر شد.

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=1197

فصلنامه پژوهش های ایرانی یک فصلنامه علمی پژوهشی است که به دو زبان عربی و انگلیسی به صورت فصلی (هر سه ماه یک بار) منتشر می شود، و رخدادهای ایران را پوشش می‌دهد. هیات تحریریه این فصلنامه از طیفی از پژوهشگران و مترجمان و صاحبان قلم تشکیل شده است. دکتر محمد بن صقر السلمی رییس «مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی» سردبیری این فصلنامه را به عهده دارد. فصلنامه پژوهش های ایرانی زیر نظر هیاتی متشکل از برجسته ترین استادان دانشگاهی متخصص و پیشکسوت در حوزه مسائل ایران و علوم سیاسی و تاریخ و جامعه شناسی قرار دارد. این فصلنامه به منشور اخلاق حرفه‌ای در زمینه انتشار مطالب و در رابطه با بقیه پژوهشگران متعهد است.
حوزه فعالیت فصلنامه پژوهش های ایرانی شامل انتشار مطالعات و پژوهش و تحلیل تحولات سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و تاریخی در ایران می شود و نیز روابط ایران را با کشورهای منطقه و جهان هم پوشش می‌دهد. کلیه مسائل داخلی، خارجی، منطقه ای و جهانی مورد توجه مراکز تصمیم ساز در منطقه خلیج عربی و کشورهای عربی و جهان محل اهتمام و توجه فصلنامه است.
لذا، مطالعه این فصلنامه، با توجه به مطالب غنی مندرج در آن، برای علاقمندان به مسائل ایران توصیه می‌شود. مجله پژوهش های ایرانی ضمن پر کردن خلاء موجود در این زمینه به مطرح کردن دیدگاه های فراگیر و بی طرفانه می پردازد. این نشریه از شیوه تخصصی و آکادمیک در راستای تحلیل و تفسیر مطالب منتشر شده استفاده می کند، و با رویکرد آینده نگر به ترسیم نتایج حاصل از وضعیت موجود می پردازد. کلیه فعالیت‌های فصلنامه در راستای اهداف و چارچوب عمومی مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی صورت می‌گیرد. انتشار فصلنامه پژوهش های ایرانی یکی از فعالیت های گوناگون این مرکز می باشد. مرور روزانه مطبوعات ایران و انتشار گزارش ماهانه درباره اوضاع ایران و دو گزارش راهبردی شش ماهه و سالانه در راستای ارزیابی تحولات داخلی و منطقه‌ای و جهانی ایران و انتشار مقالات آینده نگر در ارتباط با اوضاع ایران از جمله فعالیت‌های مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی است. دوره‌های آموزش زبان فارسی به زودی توسط این مرکز برگزار می‌شود. این مرکز، همچنین خدمات مشاوره تخصصی در ارتباط با مسائل ایران در اختیار مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی علاقمند به مسائل ایران قرار می دهد.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران