مؤسسه «رسانه» کتاب «منازعه ایران و عربستان سعودی بعد از 2011 میلادی» را منتشر می کند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3303

کتاب « نزاع ایران و عربستان سعودی بعد از 2011 میلادی» نوشته  دکتر ابوبکر فتحی الدسوقی پژوهشگر امور سیاست بین الملل ، توسط مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» منتشر شد.

این کتاب که در 240 صفحه تنظیم شده است، به بروز نزاع میان ایران و عربستان سعودی بعد از تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 میلادی به خود دید و به «بهار عربی» موسوم گشت، می پردازد.

در فصل اول این کتاب، با نگاهی به دیدگاه عربستان سعودی و ایران نسبت به خاورمیانه بعد از «بهار عربی» در پرتو مزایا و توانمندیهای راهبردی، به ریشه های این درگیری میان دو کشور می پردازد. در این فصل همچنین به درک متقابل، بر اساس نظامهای حکومتی در ایران و عربستان سعودی و نیز ماهیت سیاست خارجی دو کشور پرداخته شده است.

در این فصل، درک متقابل میان دو کشور بر اساس اختلافات قومی و تضاد منافع سیاسی و راهبردی و کیفیت این دیدگاهها در سطوح سیاسی، رسانه ای، تربیتی، آموزشی و مذهبی مورد توجه قرار گرفته است. در این فصل همچنین برداشت های منطقه ای ( عربی، ترکی و اسرائیلی) و نیز برداشت های بین المللی ( امریکایی، روسی، اروپایی و چینی) در مورد نقش ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم، به ابزارهای پیشبرد نقش عربستان سعودی و ایران در سوریه و یمن و نیز ماهیت این ابزارها از بعد سیاسی، اقتصادی، نظامی و یا از طریق «قدرت نرم» پرداخته شده است.

در فصل سوم این کتاب، چالشهای داخلی، منطقه ای و بین المللی مربوط به نزاع ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده در پایان این کتاب، دو دیدگاه در مورد آینده نزاع ایران و عربستان سعودی ارائه داده است.

این کتاب در فروشگاه نیل و فرات در دسترس است https://cutt.us/boUaF و به زودی از طریق شعب فروشگاه جرير در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران