ناصر بليده ای: ما موافق جدایی بلوچستان هستیم

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=1054

ناصر بلیده ای رئیس سازمان ملت ها و اقلیت های بدون نمایندگی و سخنگوی حزب مردم بلوچستان گفت که این حزب با استقلال بلوچستان از ایران موافق است اما مساله اساسی برای حد اقل حزب مردم بلوچستان تنها موضوع استقلال بلوچستان نیست بلکه مساله حقوق مردم بلوچستان است که در شرایط بدی در آنجا زندگی می کنند.
وی روز جمعه (9 مهر) در گفت و گو با صدای آمریکا افزود “در آمریکا در کل دیدگاه های متفاوتی درباره مسائل بلوچستان وجود دارد. تعدادی از استقلال بلوچستان حمایت می کنند چرا که دست یابی بلوچستان به استقلال را به نفع منافع اقتصادی و منافع ملی آمریکا ارزیابی می کنند و البته تعداد این افراد چندان کم هم نیست. ما با بخش وسیعی از گروه های سیاسی در آمریکا ارتباط داریم. این گروه ها به ما در ایجاد راهکارهایی برای مسائل کلی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و مساله حقوق ملیت ها و مساله حقوق اجتماعی جامعه کمک می کنند. ما با این بخش دیالوگ هایی داریم و این دیالوگ ها بیشتر جنبه آگاهی بخشی دارد تا اینکه مردم آمریکا و تصمیم گیران آمریکا از وضعیت کلی مردم ایران و مردم بلوچستان از دید ما آگاه شوند. ”
بلیده ای خاطر نشان کرد ” این استان قبل از اینکه جند الله به وجود بیاید در فقر بوده یعنی وضعیت فقر از گذشته بوده است. موضوعی که در بلوچستان وجود دارد این است که دیدی که در تهران نسبت به بلوچستان وجود دارد در زمان شاه هم به این شکل بوده. آقای خلعتبری وزیر امور خارجه در زمان شاه در مصاحبه ای با خبرنگاری آمریکایی می گوید که ما همیشه فکر می کنیم که بلوچ ها به سمت استقلال حرکت می کنند لذا باید آنها را از لحاظ اقتصادی عقب افتاده و از لحاظ سیاسی ضعیف نگه داریم. این موضوع را جمهوری اسلامی بیشتر تشدید کرده و پیش برده است. جند الله که اکنون گروه جیش العدل نام دارد وگروه های موجود در بلوچستان شاید فعالیت های محدودی داشته باشند اما در کل تاثیر آنچنانی در مساله سرمایه گذاری و اقتصادی نداشته اند. مشکل ایران هم سرمایه گذاری خارجی نیست چرا که ایران آنقدر پول دارد که در بلوچستان سرمایه گذاری کند. پول خود بلوچستان هم کم نیست. بلوچستان یکی از بهترین موقعیت های اقتصادی را دارد و از لحاظ ژئوپلیتیک و ویژگی های دیگر جای خیلی مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. ایران به قول آقای دوشوکی به شکل یک دیوار از بازار آزاد چابهار در راستای منافع شخصی خود استفاده می کند و هدف رسیدگی به وضعیت مردم و تامین نیازمندی های آنان نیست . این سرمایه گذاری ها برای مردم صورت نمی گیرد بلکه برای استفاده سران دولت و کاربردهای نظامی است.”

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران