برگزاری کارگاه “بررسی نهادهای نظامی ایران” در ریاض

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=1306

ریاض – واس
کارگاه “نهادهای نظامی ایران میان دولت و انقلاب” توسط مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی روز دوشنبه (8 مه) در ریاض برگزار شد.
دکتر محمد السلمی رئیس مرکز گفت “منطقه خاورمیانه دستخوش تحولات نظامی و امنیتی و ژئوپلیتیکی جدی بوده و کشورهای فراوانی از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن درگیر بی ثباتی و کشمکش و جنگ های داخلی هستند. این عوامل منجر به ظهور گروه های مسلح متعددی شده است”.
او افزود “دو پدیده فرقه گرایی و تروریسم چالش واقعی و لازم و ملزوم یکدیگر بوده و تهدید حتمی برای منطقه و جهان هستند. از این رو، برای ریشه کن کردن این دو پدیده به ناگزیر باید علل عمده ایجاد کننده آنها را از میان برداشت.”
دکتر السلمی خاطر نشان کرد “به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران، ایران همواره نقش عمده ای در تهدیدهای امنیتی و نظامی علیه کشورهای منطقه ایفا می کند. و این کشور با بهره گیری از ابزارهای گوناگون از جمله بازوهای سپاه پاسداران و سپاه قدس، گروه های شبه نظامی فرقه گرا، هسته های مخفی و غیر مخفی، جاسوسی و غیره به کشمکش های فرقه ای و ایجاد تشکیلات تروریستی دامن می زند.”
او همچنین افزود “این کارگاه در شرایطی برگزار می شود که آهنگ رویدادها و پیچیدگی آنها شتاب گرفته است. این نشست در راستای لزوم درک توانمندی ها و قابلیت ها و ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف و ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم طرف دیگر و به منظور ایفای مسئولیت اندیشکده ها و مراکز پژوهشی تشکیل شده است.”
دکتر السلمی یادآور شد که در این کارگاه گروهی از کارشناسان و پژوهشگران و مقام های ارشد نظامی در کشورهای خلیج و عربی به منظور ارائه تصویری روشن و تحلیل دارای قوت و رصانت درباره واقعیت اقتصادی، ایدئولوژیک، نظامی و اجتماعی نهاد نظامی ایران در دو سطح دولتی و انقلابی شرکت می کنند.
سه محور عمده در جلسات گفت و گوهای این کارگاه مطرح شد: محور اول بر توانمندی های رزمی، برنامه های گسترش، وظایف، جنبه ایدئولوژیک و فعالیت های اقتصادی نهاد نظامی تاکید نمود.
محور دوم تحت عنوان “نهاد نظامی و موازنه نیروهای سیاسی در ایران” به موضوع نقش آفرینی سیاسی نهاد نظامی از جمله قانونگذاری و اجرای آن، کانال های ارتباطی میان نهاد نظامی و جامعه و دکترین نظامی نیروهای مسلح ایران در پرتو دوگانه ارتش-سپاه پرداخت.
موضوع فعالیت های رزمی برون مرزی نهاد نظامی و نهاد نظامی ایران و تحریم های بین المللی علیه این نهاد در محور سوم با عنوان “نهاد نظامی و جهان خارج” مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران