انتشار «فرهنگ لغات نظامی» دو زبانه عربی و فارسی توسط «رصانه»

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3048

«فرهنگ لغات نظامی» اثر سعد حسین شهرانی اخیرا توسط مؤسسه بین المللی مطالعات ایران (رصانه) منتشر شده است. این فرهنگ لغت با 934 صفحه یک فرهنگ لغت به روز و جامعی به شمار می رود و شامل ترجمه اصطلاحات تخصصی نظامی، امنیتی و اطلاعاتی از هر دو زبان عربی و فارسی به زبان مقصد است. این منبع جامع که پژوهشگر را از رجوع به دیگر فرهنگ لغتهای اصطلاحات بی نیاز می کند، آنچنان به تفصیل به زبان نظامی پرداخته است که گویی یک دایرة المعارف نظامی است. در این فرهنگ لغت، اصطلاحات نظامی به صورت مفصل با معانی و کاربردهای متعدد به همراه تصاویر توضیح داده شده و برای برخی اصطلاحات، معانی و مترادفهای گوناگونی بیان شده است.

این اثر به طور ویژه به نهاد نظامی ایران و تشکیلات مربوط به آن اعم از (ارتش، نیروهای سپاه پاسداران، دستگاه های اطلاعاتی و نیروهای امنیتی) پرداخته و تجهیزات نظامی و صنایع دفاعی ایران را با عناوین مرسوم آن توضیح داده است. به علاوه، علائم اختصاری نظامی به سه زبان (فارسی، عربی و انگلیسی) و یک بخش تصویری مربوط به سلاحها و تجهیزات نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و نیز سیستم پدافندی و موشکی ایران نیز به این فرهنگ ضمیمه شده است. در این فرهنگ لغت تلاش شده است با شرح اصطلاحات نظامی و پیوند میان اصطلاح و معنای لغوی واژه مورد نظر، نحوه پیدایش اصطلاحات به طور علمی بیان شود.

این اثر که در میان فرهنگها به طور کلی و فرهنگهای نظامی به طور خاص یک کار جدید به شمار می رود، موضوعات مهمی در حوزه نظامی را در بر می گیرد. در این فرهنگ، در گزینش اصطلاحات دقت فراوانی به خرج داده شده و با اینکه تقسیم بندیهای نظامی ممکن است در کشورها و زبانها متفاوت باشد، اما تلاش شده است تا در مقابل هر اصطلاحی، یک اصطلاح که در زبان مقصد گویاتر است، آورده شود، سپس مترادف واژه آمده و بعد به شرح و توضیح آن پرداخته شده است.

در این فرهنگ لغت که دارای ابعاد دانشی نیز می باشد، سعی بر آن بوده که یک چارچوب مستحکم و به هم پیوسته برای اصطلاحات نظامی، امنیتی و اطلاعاتی با در نظر داشت تحولات برق آسای عصر کنونی ایجاد شود. همچنین تلاش شده تا با استفاده از رهیافتهای مشخص، اصطلاحات بر اساس استانداردهای ثابت در جهان متغیر تفکیک و طبقه بندی شود. به علاوه، سعی شده است تا ضمن وفاداری به زبان علمی و فنی پیشرفته، از نقطه ضعفهایی که در دیگر فرهنگ لغتها در زبانهای مختلف به چشم می خورد، پرهیز گردد.

در این فرهنگ لغت که یک اثر تخصصی در زمینه نظامی می باشد، روشها و نظریات زبان شناسی مورد استفاده در تولید، کسب و توسعه دانش به کار گرفته شده و مسائل و موضوعات روز که منشأ یکسانی دارند، مورد توجه قرار گرفته است. و ضمن اینکه به طور عمیق و تخصصی به حوزه نظامی که یک حوزه پویا و سرشار از اطلاعات است و با مسائل بین المللی ارتباط تنگاتنگی دارد، پرداخته شده، تلاش شده است تا در توضیح و تحلیل اصطلاحات، دانش زبان شناسی و رهیافتهای تخصصی حوزه نظامی با هم به کار گرفته شود.

در پایان، این فرهنگ لغت، یک اثر جدیدی به فرهنگ لغتهای حوزه نظامی در جهان می افزاید. علیرغم اینکه فرهنگ لغتها به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و غیره وجود دارد، اما آنچه اثر کنونی را برجسته می سازد، این است که پنجره تازه ای به زبان فارسی می گشاید تا پل ارتباطی میان دو زبان عربی و فارسی در امور نظامی باشد و با تفسیر اصطلاحات علمی و فنی در حوزه نظامی، نیاز علاقه مندان به فناوری نظامی را برآورده سازد، که انصافا، به علت ندرت تألیفات در این حوزه، جای چنین اثری خالی بود.  

با انتشار این اثر، مؤسسه بین المللی مطالعات ایران (رصانه) یک برگ زرین دیگری به فهرست آثار و تولیدات علمی خود می افزاید و دستاورد مهمی برای کتابخانه عربی و فارسی و کارشناسان حوزه راهبردی، پژوهشگران عرصه نظامی و سایر علاقمندان به این زمینه تقدیم می کند که با توضیح اصطلاحات و ذکر مثال کاربردی آن، در نظم دهی به حافظه اطلاعات و مستند سازی آنها نقش به سزایی دارد.

علاقه مندان می توانند این اثر را از طرق زیر تهیه نمایند:

تمام شعب کتابفروشی جریر در داخل عربستان سعودی و خارج از کشور و از طریق:

فروشگاه آنلاین کتاب جملون:

فروشگاه آنلاین کتاب نیل و فرات:

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران