رسانه برگزار کرد؛ نشست هم اندیشی «افغانستان.. چالشها و فرصت ها»

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2885

دیروز چهارشنبه (15 سپتامبر 2021 میلادی) نشستی با عنوان « افغانستان.. چالش ها و فرصت ها» به همت مؤسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه) در مقر این مؤسسه در ریاض و با حضور جمعی از متخصصان و علاقه مندان امور منطقه ای و بین المللی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر محمد بن صقر السلمی به حاضران خیر مقدم گفت آنگاه سرلشکر بازنشسته احمد المیمونی رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای «رسانه» اداره جلسه را بر عهده گرفت.

آقایان غرم بن ملحان الغامدی سفیر پیشین عربستان سعودی در افغانستان، احمد السید فعال رسانه ای افغان و دکتر احمد بن ضیف الله القرنی معاون ریاست «رسانه» از جمله سخنرانان در این نشست بودند.

سخنرانان در این همایش حول سه محور به ایراد سخن پرداختند که محور اول به « تحولات داخلی افغانستان» و محور دوم به «آینده مناسبات کشورهای خلیج و افغانستان» اختصاص داشت. اما محور سوم «فرصت ها و چالشهای فرا روی همسایگان افغانستان» را مورد بررسى قرار داد.

شرکت کنندگان در این همایش به این مسأله اشاره داشتند که پادشاهی عربستان سعودی هم در سطوح رسمی و هم در میان مردم افغانستان از جایگاه مورد قبولی برخوردار است. آنان ضمن بیان این واقعیت که افغانستان یک منطقه ژئواستراتژیک و موضوع رقابت قدرت های بزرگ جهان است، مشکلاتی چون معضل پناهندگان، تبدیل شدن افغانستان به پایگاه گروه های جهادی فرامرزی، جنگ داخلی میان گروههای قومی و مذهبی و شعله ور شدن جنگ های نیابتی در افغانستان میان قدرت های منطقه را از جمله چالش های فراروی کشورهای همسایه افغانستان بر شمردند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران