رسانه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب امّان شرکت می کند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3173

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب امّان 2022 میلادی، شرکت می کند. این نمایشگاه که با شعار « قدس پایتخت فلسطین است» برگزار می شود، از تاریخ 1 الی 10 سپتامبر در محل نمایشگاههای بین المللی در مکه مال، دایر خواهد بود.

در غرفه رسانه، تعدادی از آثار این مرکز در موضوعات ایران، منطقه و جهان در معرض بازدید کنندگان قرار می گیرد، كه برخى از آنها عبارتند از: مجموعه مسائل ایران، گزارش راهبردی سالانه به دو زبان عربی و انگلیسی، و نشریه علمی پژوهشی مطالعات ایران. همچنین تعداداى از كتابها مانند: « نهاد نظامی در ایران میان دولت و انقلاب»، « فقه انتظار»، « جایگاه محوری عراق در اندیشه راهبردی ایران»، «عرب به عنوان دیگری در اندیشه معاصر ایران»، « به سوی اندیشه راهبردی تازه»، « فقیه، دین و قدرت»، « خمینی در فرانسه»، « نقش ایران در یمن»، « نفوذ ایران در کشورهای مغرب عربی»، «دموکراسی در ایران»، « حضور ایران در دریای سرخ و شاخ آفریقا»، « اعتراضات صنفی و آماده باش عمومی در ایران»، « گروههای هکر و شبه نظامیان سایبری ایران»، « قربانیان خاموش»، « جایگاه محوری عراق در اندیشه راهبردی ایران»، و « فرهنگ لغت نظامی سه زبانه » که به زبانهای عربی، انگلیسی و فارسی است.

همچنین، تازه ترین اثر رسانه، با نام « طرح ژئوپلیتیک ایران و امنیت ملی» نیز در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. این کتاب که حاصل تلاش مشترک دو تن از پژوهشگران حوزه ایران یعنی دکتر عبد الرؤوف مصطفی الغنيمى کارشناس امور ایران و فراس محمد الیاس است، از تلاشهای تصمیم سازان در ایران برای بازخوانی کشورهای همجوار در راستاى اهداف ژئوپلیتیک، مذهبی و اقتصادی، پرده بر می دارد.

لازم به ذکر است که رسانه پیش از این نیز در چندین نمایگشاه کتاب در داخل و خارج از عربستان سعودی شرکت داشته است از جمله: نمایشگاه بین المللی کتاب قاهره، نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت، نمایشگاه کتاب لاهور، نمایشگاه بین المللی کتاب شارقه، نمایشگاه بین المللی کتاب بیروت، نمایشگاه بین المللی کتاب ریاض، نمایشگاه بین المللی کتاب جده، نمایشگاه کتاب قصیم، نمایشگاه کتاب مدینه.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران