رسانه منتشر می کند: دوازدهمین شماره فصلنامه پژوهش های ایران

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2628

توسطRasanah

موسسه بين المللى مطالعات ایران (رسانه) دوازدهمین شماره فصلنامه پژوهش های ایران را كه حاوی پنج پژوهش است منتشر کرد.

اولین پژوهش با عنوان « حکومت و مسأله مشروعیت از نگاه شیعه دوازده امامی» را دکتر احمد محمود ابراهیم؛ استاد تاریخ و تمدن اسلامی در دانشکده دار العلوم دانشگاه قاهره به رشته تحریر در آورده است. در این پژوهش به مسأله حکومت و مشروعیت از دیدگاه شیعه دوازده امامی پرداخته شده است و رویدادهای تاریخی که بر این دیدگاه تأثیر گذار بوده است نیز مورد کاوش قرار گرفته است.

پژوهش دوم  با عنوان « ابعاد اقتصادی تحریمهای امریکا علیه ایران و پیامدهای آن بر عراق» است که دکتر نبیل جعفر عبد الرضا، استاد اقتصاد دانشگاه بصره در این پژوهش تلاش کرده است تا ضمن بیان ویژگیهای مشترک میان اقتصاد ایران و عراق، و بررسی وضعیت کنونی روابط بین دو کشور، تأثیر تحریمهای امریکا بر ایران و عراق و همچنین پیامدهای این تحریمها بر روابط اقتصادی این دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.

پژوهش سوم عبارت است از « ایران و بحران لبنان » که دکتر مثنی عبیدی پژوهشگر در امور منطقه ای و بین الملل تلاش کرده است تا با روشن ساختن سطوح حضور ایران در لبنان مخصوصا در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و همچنین حضور نرم ایران در عرصه های فرهنگی و مذهبی، میزان نقش ایران در بحران لبنان را مورد واکاوی قرار دهد.

پژوهش چهارم با عنوان « جبهه گرم: پیامدهای رویارویی سایبری ایران و اسرائیل» نوشته سرلشکر احمد بن علی میمونی پژوهشگر موسسه بین المللی مطالعات ایران ( رسانه ) در امور امنیتی و نظامی است. نویسنده در این پژوهش، تلاش کرده است در شرایط بحرانی فعلی جهان که تمام کشورها شاهد قطب بندی هایی بر سر مساله ایران هستند، نبرد سایبری ایران و اسرائیل را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. این پژوهش بیان می کند که چگونه در این اوضاع بحرانی و تنش آلود، حملات سایبری مزید بر علت شده است، نویسنده تلاش کرده است تا با بررسی توان هر دو کشور در عرصه سایبری و حملاتی که هر دو طرف علیه یکدیگر انجام داده اند – و اخیرا این رویارویی تشدید هم شده است- و بیان چالشها و تهدیدهای این رویارویی، میزان کارآمدی این جنگ به عنوان گزینه بدیل جنگ نظامی – که هر دو طرف برای آن نیز آمادگی گرفته اند- را مورد بررسی قرار دهد.

« ایالات متحده و نفوذ منطقه ای ایران: کارآیی سیاست ها و میزان تأثیر آنها» عنوان پنجمین پژوهش این شماره است که دکتر علی فارس شمری استادیار مطالعات بین الملل و راهبردی در دانشگاه نهرین آن را به رشته تحریر در آورده است.  این پژوهش در صدد است تا فشارهای ایالات متحده به عنوان یکی از ابزارهای مهار نفوذ منطقه ای ایران و توانایی ایران درمقابله با این فشارها در دراز مدت را مورد بررسی قرار دهد  و نگاهی داشته باشد به گزینه های بدیل احتمالی که ترامپ قصد دارد – در صورت پیروزی- در دوره  دوم ریاست جمهوری خود، علیه ایران استفاده کند و اینکه این گزینه ها تا چه میزان می تواند بر راهبرد مقابله ای ایران تأثیرگذار باشد. این پژوهش به دنبال آن است که مشخص کند سیاست های سختگیرانه و فشارهای امریکا در سطح منطقه، تا چه اندازه می تواند ایران را از رفتار مقابله گری – که چندین دهه در پیش گرفته- بازدارد و به گفتگو و سازش وادارد.

گفتنی است که فصلنامه پژوهش های ایران، يك فصلنامه علمی پژوهشی است که به طور تخصصی در زمینه مسائل مربوط به ایران فعالیت دارد و هر 6 ماه منتشر می شود. این فصلنامه پژوهشهایی را در مورد مسائل و اندیشه های سیاسی، راهبردی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران – چه در سطح داخل، منطقه و بین الملل-  براساس معیارهای علمی و واقعگرایی منتشر مى كند.

این نشریه به دو زبان عربی و انگلیسی است که مطالب آن به زبان فارسی هم در دسترس قرار می گیرد.

برای دسترسی و اشتراک در این نشریه از وب سایت « صحافه دیلی» به آدرس زیر مراجعه کنید. 

www.sahafadaily.com

می توانید از طریق پست الکترونیکی با این نشریه مکاتبه نمایید

[email protected]

Rasanah
Rasanah
Editorial Team