«رسانه» هفدهمين شماره مجله مطالعات ایران را منتشر می کند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3488

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» نسخه عربی شماره هفدهم (آوریل) مجله مطالعات ایران را منتشر کرد. این شماره پنج عنوان پژوهش را در بر دارد و در پایان به معرفی یک کتاب نیز می پردازد. پژوهش اول را شادی ابوکرم پژوهشگر علوم سیاسی با عنوان «شبکه های اجتماعی و اعتراضات دانشجویی.. بررسی وضعیت نسل Z در ایران» در مورد نقش شبکه های اجتماعی و کاربرد آنها در اعتراضات دانشجویی نگاشته است. اما پژوهش دوم را دکتر حسام کصای رئیس گروه اندیشه سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تکریت و دکتر وداد بنت عبدالرحمن الجروان القرنی استادیار جامعه شناسی سیاسی دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه ملک سعود به رشته تحریر در آورده اند که عنوان آن «انقلاب و وضعیت اقلیت یهودی در ایران بعد از سال 1979 میلادی» است. دکتر حمدی بشیر پژوهشگر مسائل امنیت منطقه ای پژوهش سوم را با عنوان «برنامه پهبادی ایران» به نگارش در آورده است. پژوهش چهارم نیز توسط دکتر محمد زریق (دکترای روابط بین الملل) در مورد عوامل ژئواکونومیک و پیامدهای ابتکار یک کمربند و یک جاده بر روابط چین و ایران به رشته تحریر در آورده است. اما پژوهش پنجم حاصل تلاش نیکولاس ویربک مشاور مجمع همکاری بین المللی آلمان (GIZ) است كه در مورد جنبش زنان آلمان و اعتراضات «مهسا امینی در ایران» نوشته است. در بخش پایانی این مجله، به خوانش انتقادى کتاب «روی دیگر.. اندیشه سکولار در ایران اسلامی» اختصاص یافته است که به قلم محمد الصیاد پژوهشگر مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» نگاشته شده است.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران