پیشتازی “رسانه” در جمع مراکز مطالعاتی تخصصی جهان

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2605

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران ( رسانه ) در رتبه بندی جهانی اندیشکده ها در سال 2020-2021 رتبه های برتر را از آنِ خود کرد. این مؤسسه در داخل عربستان سعودی جایگاه نخست را همچنان حفظ کرد و در میان مراکز مطالعاتی تخصصی منطقه به جایگاه بیست و پنجمين ارتقاء یافت.

این مؤسسه در سطح خاورمیانه و شمال افریقا رتبه هشتم را کسب کرد و در میان اندیشکده های مطرح  در حوزه سیاست خارجی و امور بین الملل در مقام سی و یکم جای گرفت. درمیان اندیشکده های مطرح جهان ( اندیشکده های امریکایی و غیر امریکایی ) رتبه پنجاه و دوم را کسب کرد. در میان تمام اندیشکده های جهان ( اندیشکده های خارج از ايالات متحده) در رتبه پنجاه و سوم جای گرفت. این رتبه بندی توسط دانشگاه پنسلوانیای امریکا در سطح جهان صورت گرفت که 11175 مؤسسه اعم از اندیشکده ها و سازمان های جامعه مدنی رتبه بندی شدند.
گزارش دانشگاه پنسلوانیا مراکز مطالعاتی را براساس اهمیت جهانی و منطقه ای  و همچنین بی طرفی و واقعگرایی در تولیدات علمی در سطح جهان رتبه بندی می کند. معیارهای این رتبه بندی شامل مدیریت و کارآمدی منابع فکری و انسانی، تولیدات علمى و فكرى و میزان تأثیر در فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری ها است. شایان ذکر است که از کشور عربستان سعودی 13 اندیشکده در این رتبه بندی شرکت نمودند.   

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران