انتخابات در اروپا در سال ۲۰۲۴ و چالشهای ناخشنودی فزاینده از حاکمیت سیاسی

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3685

در سال ۲۰۲۴، ناخشنودی عمومی فزاینده ممکن است موجب ظهور یک نظام سیاسی نوین در چند کشور اروپایی و پارلمان اروپا شود. دو محرک اصلی را می توان به عنوان عوامل اساسی این تحول سیاسی عنوان کرد: نخست ترس از موج جدید مهاجرت؛ و سپس نرخ بالای تورم در اروپا پس از آغاز جنگ روسیه-اوکراین در فوریه ۲۰۲۲. ترکیبی از این عوامل اجتماعی و اقتصادی، دلیل اصلی ظهور احزاب راستگرا در سرتاسر اروپا به شمار می رود. بحرانهای مهاجرت و از دست دادن قدرت خرید موجب رشد این احزاب شده است. این تحول سیاسی در سیاست های چند دولت در اتحادیه اروپا نیز منعکس شده است. در واقع، با رنگ باختن تفکیک ایدئولوژیک از احزاب راستگرا، احزاب متعلق به جناح راست ممکن است برندگان اصلی انتخابات در اروپا در ژوئن ۲۰۲۴ باشند. در بیش از نیمی از کشورهای اروپایی، احزاب راستگرا در حال حاضر دومین نیروی سیاسی به شمار می روند که آنها را در یک قدمی رسیدن به قدرت قرار می دهد. در فرانسه، اتحاد ملی حتی در صدر نظرسنجی ها در زمینه انتخابات بعدی اروپا قرار دارند. راست افراطی بخشی از ائتلاف های حاکم در سوئد، فنلاند و لتونی هستند. و یک سال است که یک حزب پسا-فاشیستی در ایتالیا حاکم است. دلایل موفقیت پوپولیست های راستگرا در فرانسه، آلمان و همچنین ایتالیا و اسپانیا یکسان است: ترس از زوال اقتصادی و سیاسی.

در مقایسه با کشورهای در حال ظهور، اروپا دیگر مرکز دنیا یا قاره ای که توان تاکید بر ارزشهای خود را داشته باشد به شمار نمی رود. در عین حال، کشورهای اروپایی دیگر نمی توانند الگوی تضمین شده از شکوفایی را در داخل ارائه دهند. احزاب ناسیونالیستی عمدتاً طرفداران خود را از میان بازندگان فرایند جهانی سازی جذب می کنند؛ کسانی که کار خود را از دست داده‌اند و همچنین آن دسته از افراد که احساس می کنند سرعت تغییرات فرهنگی بیش از اندازه زیاد است. این شامل بخشی از طبقه متوسط اروپایی می شود. این پدیده نه فقط کشورهای اروپای قدیم بلکه کشورهای اروپای شرقی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

در اوایل دهه ۱۹۸۰، ظهور حزب جبهه ملی– که نام سابق حزب اتحاد ملی که در سال ۱۹۷۲ تاسیس شد – در انتخابات در فرانسه یک استثنا در اروپا به شمار می رفت. اکنون می دانیم که این دیگر یک استثنا نیست و در بسیاری از کشورهای اروپایی نه فقط احزاب راستگرای افراطی اکنون نتایجی را کسب کرده اند که قابل مقایسه با اتحاد ملی و گاهی بهتر از آن است، بلکه نظام انتخاباتی در اروپا به این احزاب اجازه می دهد تا عملکرد بهتری نسبت به جناح راست افراطی در فرانسه داشته باشند. راست افراطی در فرانسه همچنان به دنبال هدف خود در انتخابات پیشین است: تبدیل انتخابات در اروپا به یک انتخابات میان دوره ای که نتیجه اش انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در سال ۲۰۲۷ را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ آنهم زمانی که دور دوم ریاست جمهوری پرزیدنت امانوئل مکرون به پایان خواهد رسید و او دیگر نخواهند توانست برای بار سوم کاندید شود.

قدرت گرفتن حزب اتحاد ملی در فرانسه در یک چارچوب سیاسی ثمربخش رخ می دهد: از ایتالیا گرفته تا کشورهای اسکاندیناوی و آلمان، راست افراطی با استفاده از ترس از موج جدید مهاجرت از خارج از اروپا توانسته است رای دهندگان بیشتری را به خود جذب کند. این پدیده سیاسی در زمانی در حال رخ دادن است که مقامات اروپایی به دلیل ظهور نظم جهانی پسا-غربی تضعیف شده اند که نه تنها بر نیاز به حمایت می افزاید، بلکه موجب تشدید حس ناسیونالیسم اقتصادی نیز می شود. در سرتاسر اروپا، تعداد ائتلافاتی که راه را برای به قدرت رسیدن احزاب راست افراطی هموار می کند در حال افزایش است. این پایان یک تابوی سیاسی در اروپاست: اتحاد بین احزاب راستگرا و راست افراطی برای تشکیل دولت‌ یا کسب اکثریت در پارلمان.

همچنین راست افراطی احتمالاً موفقیت‌هایی بویژه در اتریش کسب خواهد کرد و ممکن است پس از انتخابات سپتامبر ۲۰۲۴ به عنوان بزرگترین حزب وارد دولت شود. بنابر نظرسنجی های اخیر، گروه راستگرای «هویت و دمکراسی» پارلمان اروپا ممکن است در رای گیری ژوئن ۲۰۲۴ تا ۱۱ کرسی را کسب کند. این گروه راست گرای تندرو شامل احزاب مخالف نظام، محافظه کار، هویت مدار و آزادیخواه می شود. همه آنها وعده حمایت از شهروندان در برابر تهدیدهای واقعی و فرضی می دهند.

در پارلمان اروپا، نمایندگان منتخب گوناگون احزاب راستگرای تندرو به دو گروه عمده تقسیم می شوند: از یک سو، هویت و دمکراسی که شامل حزب اتحاد ملی و اتحاد ایتالیا می شود و از سوی دیگر، گروه محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپا. در مجموع، کرسی های مقامات منتخب از احزاب راست تندرو ممکن است از ۱۳۰ به ۱۸۰ در پارلمان آینده اروپا پس از انتخابات در ژوئن ۲۰۲۴ افزایش یابد. قدرت گرفتن احزاب راست افراطی ممکن است مواضع سیاسی اروپا در خصوص موضوعاتی مانند مهاجرت، تغییرات اقلیمی و گسترش اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار دهد. سرانجام اینکه ضمن تایید وجود این پدیده سیاسی، باید این واقعیت را در نظر گرفت که احزاب اروپایی راست افراطی اکنون بخشی از گفتمان سیاسی عمده در اروپا هستند که بر موضوعات مربوط به هویت تمرکز دارند و در عین حال گفتمان اقتصادی را مطرح می کنند که در آن منافع شهروندان اروپایی که خود را بازندگان اصلی فرایند جهانی سازی می دانند در نظر گرفته شده است.

پیش‌بینی کرسی های پارلمان اروپا [اتحادیه اروپا ۲۷/۷۲۰]

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران