د. محمد السلمي

د. محمد السلمي

درباره نویسنده رئيس مؤسسه بين المللى مطالعات ايران
مقالات : 61
ملت های عرب برای گفتگو آماده اند، اگر ایران به تخاصم خود پایان دهد

ملت های عرب برای گفتگو آماده اند، اگر ایران به تخاصم خود پایان دهد

توسطد. محمد السلمي
ظریف در دوره پسا تحریم

ظریف در دوره پسا تحریم

توسطد. محمد السلمي
ایران راهی طولانی پیش رو دارد تا اعتماد همسایگان را جلب کند

ایران راهی طولانی پیش رو دارد تا اعتماد همسایگان را جلب کند

توسطد. محمد السلمي
انگیزه های تنش افزایی مداوم ایران در منطقه

انگیزه های تنش افزایی مداوم ایران در منطقه

توسطد. محمد السلمي
موضع سست جامعه بین الملل در خصوص حمله به نفتکش ها پیامدهای ناگوارتری دارد

موضع سست جامعه بین الملل در خصوص حمله به نفتکش ها پیامدهای ناگوارتری دارد

توسطد. محمد السلمي
ایران میان سیاست چماق و هویج آمریکا

ایران میان سیاست چماق و هویج آمریکا

توسطد. محمد السلمي
ایران و نوشیدن دوباره جام زهر

ایران و نوشیدن دوباره جام زهر

توسطد. محمد السلمي
پنج دلیل درستی اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران توسط آمریکا

پنج دلیل درستی اعلام تروریست بودن سپاه پاسداران توسط آمریکا

توسطد. محمد السلمي
ایران و آینده روند صلح افغانستان

ایران و آینده روند صلح افغانستان

توسطد. محمد السلمي
آیا برقراری سکولاریسم و دموکراسی در ایران امکانپذیر است؟

آیا برقراری سکولاریسم و دموکراسی در ایران امکانپذیر است؟

توسطد. محمد السلمي