جیسن رضاییان

درباره نویسنده جیسن رضاییان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ خبرنگار واشنگتن پست در تهران بود. او با حکم ناعادلانه مقامات ایران٬ ۵۴۵ روز زندانی شد تا اینکه در ژانویه ۲۰۱۶ آزاد شد.
مقالات : 1