رئیس و بنیانگذار “رسانه” با مدير مركز مطالعات راهبردى ديدار مى كند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3216

دکتر محمد السلمی رئیس و بنیانگذار مؤسسه بین المللی مطالعات ایران “رسانه” که مقر آن در عربستان سعودی است، با خیرالدین عثمان زاده مدیر مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو كرد.

در ابتدای این دیدار، آقای خیرالدین عثمان زاده تشریف فرمایی دکتر السلمی را به تاجیكستان خوش آمد گفت و ضمن ارائه توضیحاتی درباره فعالیتهای اصلی این مرکز افزود: “این مرکز تقویت و گسترش روابط علمی و تحقیقاتی با مراکز فکری کشورهای خارجی و مؤسسات طرف همکارى را در اولویت کارهای خود قرار می دهد.”  وی همچنین از ایجاد روابط علمی و تحقیقاتی گسترده میان مرکز مطالعات راهبردی تاجیکستان و مؤسسه مطالعات بین المللی ایران “رسانه” عربستان سعودی، استقبال كرد.

دکتر محمد السلمی نیز ضمن سپاسگزای از مدیر مرکز مطالعات راهبردی به خاطر استقبال گرم ایشان، مطالبی راجع به فعالیتهای علمی و تحقیقاتی “رسانه” ایراد نمود و اظهار داشت که در حال حاضر گسترش روابط علمی و تحقیقاتی با مؤسسات طرف همکارى در کشورهای فارس زبان از جمله تاجیکستان و افغانستان از فعالیتهای اصلی مرکز رسانه است. دکتر السلمی در این باره خاطر نشان کردند که در حال حاضر توجه ریاست مؤسسه رسانه به ایجاد همکاری علمی و تحقیقاتی پربار با مراکز فکری مطرح تاجیکستان و مخصوصا مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان معطوف است.

در پایان، دو طرف بر ضرورت ایجاد همکاری سازنده و امضای تفاهمنامه میان مرکز مطالعات راهبردی تاجیکستان و مؤسسه “رسانه” عربستان سعودى تأکید کردند. گفتنی است که پیش نویس این تفاهمنامه آماده شده و در آینده نزدیک به امضا خواهد رسید.

همچنین در این جلسه، مسائل مهم منطقه و جهان مخصوصا دورنمای شرایط امنیتی کشورهای آسیای میانه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه، آقای اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در ریاض، دکتر پرویز محمد زاده معاون مدیر مرکز و امید دولت اف رئیس دفتر مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان حضور داشتند.

منبع: مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران