«رسانه» گزارش وضعیت ایران در ماههای نوامبر و دسامبر 2023 میلادی را منتشر می کند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3717

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» گزارش وضعیت ایران در ماههای نوامبر و دسامبر 2023 میلادی را منتشر کرده است. این گزارش برای همه مخاطبین و مخصوصا برای پژوهشگران توصیف دقیقی از بازه زمانی مورد پایش و تحلیل ارائه داده است تا درک درستی از وضعیت ایران به دست آمده و اوضاع و تحولات گوناگون آن مورد مقایسه قرار گیرد. این گزارش شامل سه بخش عمده است: بخش اول به امور داخلی ایران، بخش دوم به تعاملات ایران با کشورهای عربی و بخش سوم به مناسبات ایران با قدرتهای منطقه ای و بین المللی اختصاص دارد.

در زمینه تحولات داخلی باید گفت که ایران در طی ماههای نوامبر و دسامبر 2023 میلادی، شاهد تحولات گوناگونی در سطوح سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک بوده است و این گزارش برای بررسی مهمترین تحولات به این مطالب می پردازد: قراردادهای غیرشفاف چای از فساد مالی چند میلیاردی پرده بر می دارد. پیامدهای کارکرد اقتصادی در سال 2023 میلادی.. بحرانهای اقتصادی و چالشهای معیشتی، خشم مردم ایران از افزایش تعداد مهاجرین افغان، حوزه و مسأله فلسطین: مشروعیت داخلی و عملگرایی خارجی.

مناسبات ایران با برخی کشورهای عربی مانند کشورهای خلیج عربی، عراق و سوریه تحولات مهمی را تجربه کرد که از جمله آنها می توان به تأکید روسیه بر ضرورت ارجاع مسأله جزایر سه گانه اماراتی به دادگاه بین المللی و حل این مناقشه بر اساس قوانین بین المللی، ادامه حملات گروههای شبه نظامی مورد حمایت ایران به اهداف آمریکایی در عراق، و نیز کشته شدن یک فرمانده عالی رتبه سپاه پاسداران در سوریه و بازگشت تنش در مناطق مرزی سوریه با اردن اشاره کرد. گزارش حاضر، با این عناوین به سراغ تحولات مورد نظر رفته است: درک ایران نسبت به روابط کشورهای خلیج و قدرتهای بزرگ، حملات شبه نظامیان به اهداف آمریکایی در عراق بار دیگر تنش آفرین شد، پیامدهای ادامه جنگ غزه بر اوضاع سوریه.

مناسبات ایران با قدرتهای منطقه ای او بین المللی پس از شعله ور شدن آتش جنگ غزه، تنش قابل ملاحظه ای را شاهد بوده است؛ به ویژه بعد از اینکه واشنگتن بار دیگر منطقه خاورمیانه را در اولویتهای خود قرار داد و همزمان با آن، در نحوه پراکندگی نیروهای خود در منطقه، تغییرات راهبردی ایجاد کرد. این وضعیت نگرانیهای ایران را برانگیخته است؛ زیرا از نگاه ایران بازگشت آمریکا به منطقه علاوه بر اینکه منافع ایران را تهدید می کند، در آینده نیز از نفوذ ایران جلوگیری می کند.

اینجا به بررسی این پرونده می پردازیم: رویکردهای روابط آمریکا و ایران بعد از جنگ غزه.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران