«رسانه» گزارش وضعیت ایران در  ماه مارس 2024 میلادی را منتشر می کند

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3834

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران « رسانه» گزارش وضعیت ایران در ماه مارس 2024 میلادی را منتشر کرد. این گزارش توصیف دقیقی از بازه زمانی مورد نظر، برای همه مخاطبین و مخصوصا پژوهشگران ارائه می دهد به گونه ای که با تبیین وضعیت ایران، امکان مقایسه اوضاع و تحولات گوناگون آن فراهم گردد. این گزارش از سه بخش تشکیل شده است، بخش اول: تحولات امور داخلی ایران، بخش دوم: مناسبات ایران با کشورهای عربی، و بخش سوم به روابط ایران با قدرتهای منطقه ای و بین المللی اختصاص دارد.

در مورد تحولات امور داخلی ایران باید گفت که فضای داخلی ایران در طی ماه مارس 2024 میلادی در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیک تحولات چندی را تجربه کرد. برای پوشش مهمترین تحولات به این موضوعات می پردازیم: رقابت احتمالی بر سر ریاست مجلس شورای اسلامی در میانه نگرانیها نسبت به رویکردهای «تندروان»، نرخ بیکاری در ایران و اختلاف در شیوه محاسبه آن با خارج، ایران سه ماهواره به فضا می فرستد و با مشارکت چین و روسیه رزمایش دریایی برگزار می کند، تعاملات حوزه میان رهبر آینده و مشروعیت انتخابات.

تعاملات ایران با برخی کشورهای جهان عرب نیز تحولات مهمی را به خود دید. در مورد عراق، محافل شیعی عراق از تلاشهای نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق برای نزدیکی با رقیب خود یعنی مقتدی صدر رهبر جریان صدر پرده برداشتند. در مورد مناسبات ایران با سوریه باید گفت که سفر وزیر دفاع سوریه به تهران مورد استقبال گسترده مقامات ایرانی قرار گرفت. برای بررسی بهتر تعاملات ایران با این کشورهای عربی به این موضوعات می پردازیم: نشانه های تلاشهای مالکی برای نزدیکی با صدر، سفر وزیر دفاع سوریه به تهران در میانه افزایش تنشها و مشکلات میان دو کشور.

در زمینه روابط ایران با قدرتهای بین المللی: علی رغم برخی گزارشها در مورد مذاکرات پنهانی میان واشنگتن و تهران با وساطت عمان، اما تنش همچنان بر روابط میان این دو کشور سایه انداخته است. اما روابط ایران با اروپا نیز در طی ماه مارس به خاطر دست داشتن ایران در حملات و حمایت موشکی از روسیه و نیز صدور حکم زندان برای یک شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی، به تیرگی گرایید. روابط ایران با روسیه شاهد همکاریهای دوجانبه در زمینه های اقتصادی، امنیتی و نظامی بود. همچنین این دو کشور با مشارکت چین رزمایش دریایی برگزار کردند. در این گزارش برای بررسی تعاملات ایران با قدرتهای بین المللی به این موضوعات پرداخته می شود: ادامه تنش در رابطه میان تهران و واشنگتن علی رغم گزارشها در خصوص میانجیگری عمان، تنش میان اروپا و ایران به خاطر دست داشتن در حملات و حمایت تسلیحاتی از روسیه، رزمایش مشترک و همکاری دوجانبه میان ایران و روسیه.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران