پایان کار نشست موسسه سلطنتی مطالعات استراتژیک مراکش و موسسه رسانه با عنوان «تاثیر ایران در منطقه شمال آفریقا و ساحل تا چه اندازه است؟»

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=2045

نشست یک روزه با عنوان «تاثیر ایران در منطقه شمال آفریقا و ساحل تا چه اندازه است؟» روز دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ در مقر موسسه سلطنتی مطالعات استراتژیک مراکش در رباط برگزار شد. این نشست توسط موسسه بین المللی مطالعات ایران وموسسه سلطنتی مطالعات استراتژیک مراکش تشکیل شد. گروهی از اندیشمندان و چهره های آکادمیک از کشورهای عربستان سعودی، امارات، الجزایر، مراکش، تونس، لبنان، لیبی و موریتانی در این نشست شرکت کردند. محورهای این نشست عبارت بودند از: سیاست خارجه ایران در منطقه شمال آفریقا و ساحل، حضور ایران در منطقه شمال آفریقا و ساحل در سایه رقابت بین المللی در منطقه، تاثیر ایران در منطقه شمال آفریقا و ساحل در سایه خروج آمریکا از برجام و چشم انداز روابط ایران و کشورهای شمال آفریقا در سایه جبهه بندی های جدید منطقه ای.
آقای محمد توفیق مولین رییس موسسه سلطنتی مطالعات استراتژیک مراکش و دکتر محمد بن صقر السلمی دو سخنران جلسه افتتاحیه بودند.

مهم ترین نکات بیانیه پایانی نشست عبارت بودند از:
ایران فارغ از فاصله جغرافیایی از این منطقه اما در حال گسترش نفوذ خود در آن است. حکومت ایران در بهره برداری از اختلافات و کشمکش های کنونی و فضای بی ثباتی در برخی از کشورهای منطقه برای گسترش نفوذ درنگ نمی کند. از این رو، حکومت ایران از سیاست های راهبردی مبتنی بر تشیع ایدئولوژیک یا سیاسی و نیز قدرت نرم برای گسترش نفوذ بهره می گیرد. قدرت نرم از طریق نقش آفرینی مستقیم و غیر مستقیم نمایندگی های فرهنگی و دیپلماتیک و نیز اجرای طرح های اقتصادی اعمال می شود. از سوی دیگر، این منطقه گذرگاهی برای ایران به سمت آفریقا به شمار می آید. حکومت ایران کشورهای آفریقایی را عرصه مناسبی برای گسترش نفوذ می پندارد که این مساله باید مورد توجه کشورهای منطقه قرار بگیرد. همه این کشورها در نتیجه سیاست های ایران دارای سرنوشت مشترکی هستند. بنابراین، کشورهای منطقه باید در راستای ایجاد استراتژی فراگیر برای مقابله با دخالت های ایران و ضربه وارد کردن به کشورها و مردم این منطقه با یکدیگر همکاری کنند.
در پایان جلسه، رییس موسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه) و رئیس موسسه سلطنتی مطالعات استراتژیک مراکش تفاهم نامه همکاری در زمینه پژوهش و مطالعات و تبادل پژوهشگر و برگزاری نشست و کارگاه های آموزشی و همایش در زمینه های مورد توجه مشترک امضا کردند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران