دیدار رئیس «رسانه» با تنی چند از شخصیتهای دیپلماتیک و دانشگاهی در ازبکستان

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3232

دکتر محمد بن صقر السلمی رئیس و بنیانگذار مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» در جریان سفر به کشورهای آسیای میانه، در دومین مقصد یعنی کشور ازبکستان، با تنی چند از شخصیت های دیپلماتیک و دانشگاهی درباره پاره ای از مسائل به دیدار و گفتگو پرداخت.

در این سفر، دکتر السلمی از دانشگاه دولتی خاورشناسی تاشکند بازدید كرد. وی همچنین با قدرت الله امان اف معاون اول رئيس دانشگاه در امور جوانان، امور معنوى و آموزشی دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار دکتر اصل بیک شکور اف مشاور رئیس دانشگاه، عوض محمد محسن اف رئیس بخش همکاری های بین الملل، و شاه رستم شوموسار اف رئیس بخش فقه اللغه زبان عربی حضور داشتند. در این دیدار در خصوص راه های همکاری میان دانشگاه تاشکند و مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد یادداشت تفاهم میان طرفین به امضا برسد.

همچنین رئیس «رسانه» به طور جداگانه با آقای دکتر قهرمان حق وردی اف مدیر مرکز پژوهش و تحلیل توسعه کشورهای شرقی این دانشگاه دیدار و گفتگو كرد.

آقای دکتر السلمی در ادامه یک دیدار آشنایی با آقای سفیر دوربیک امان اف معاون رئیس دانشگاه اقتصاد و دیپلماسی جهانی در تاشکند (UWED) دیدار و درباره مسائل مشترک و توسعه راه های همکاری هاى تحقیقاتى و علمى به گفتگو پرداختند.

همچنین ایشان از اداره انستیتوی مطالعات راهبردی و منطقه ای ریاست جمهوری (ISRS)، بازدید نموده و با علی شهر قادر اف سفیر پیشین ازبکستان در رياض و رئیس این انستیتو، و تعدادی از پژوهشگران در خصوص زمینه های همکاری و توسعه روابط فیما بین به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

بخش پایانی برنامه های رئیس «رسانه» در ازبکستان، به دیدار و گفتگو با تنی چند از شخصیت های دیپلماتیک در وزارت خارجه این کشور اختصاص یافت. در این دیدار تحولات منطقه ای و بین المللی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین در این دیدار، دکتر السلمی سخنانی درباره مؤسسه «رسانه» و فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی آن ایراد كرد و سپس طرفین در خصوص راههای همکاری میان «رسانه» و انستیتو به بحث و تبادل نظر پرداختند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران