رسانه برگزار کرد؛ کارگاه «پادشاهی آینده به سوی جهانی شدن.. نگاهی آینده نگرانه به انسان، اقتصاد و نهادهای پسا 2030 میلادی»

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3267

مؤسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه) روز پنجشنبه 1 دسامبر 2022 میلادی، کارگاهی با عنوان «عربستان آینده به سوی جهانی شدن.. نگاهی آینده نگرانه به انسان، اقتصاد و نهادهای پسا 2030 میلادی» با حضور تنی چند از متخصصان و علاقمندان برگزار كرد.

این کارگاه با خوش آمدگویی دکتر احمد القرنی نایب رئیس رسانه، و جناب محمد آل رزیق بنيانگدار ابتكار دوستان راهبرد، آغاز به کار كرد. در این جلسه نايب رئیس رسانه و خانم دکتر مشاعل الغامدی فعال رسانه ای و همچنین خانم غلا ابو شراره مشاور رسانه ای، مطالبی را برای حاضرین ارائه کردند.

همچنین در این جلسه، پروفیسور نوال الثنیان، آقاى سلطان الشمری، دكتر فیصل الظفیری، دكتر هند آل ثنیان، دكتر جمعه العنزی و راشد الزهرانی سخنانی ایراد کردند.

دکتر احمد القرنی نايب رئیس رسانه در سخنانی که در مراسم گشایش این کارگاه ایراد كرد، به اهمیت آینده نگری و نقش راهبردها در موفقیت طرح آینده در همه زمینه ها پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که مؤسسه بین المللی مطالعات ایران در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و فکری مرتبط با مسائل بین المللی رویکردی آینده نگرانه دارد.

این کارگاه برنامه های خود را در سه جلسه دنبال کرد و به مهمترین محورهایی پرداخت که به آینده نگری در مورد عربستان سعودی مربوط می شود. در جلسه اول مسأله منابع انسانی عربستان سعودی.. از تربیت نیروی انسانی تا توانمندسازی كسانى كه در سطح جهانی رقابت می کنند بحث شد. جلسه دوم به تحول در اقتصاد ملی و حرکت به سوی جهانی شدن اختصاص یافت و در جلسه سوم، تحول سازمانی به سوی ابتکار و برجستگی خدمات دولتی و بهبود خدمات به بحث گذاشته شد. در این جلسه، دوستان راهبرد که تعدادی از افراد با تجربه و متخصص هستند، شرکت داشتند. این افراد با هدف افزایش سطح آگاهی راهبردی در مورد مفهوم چشم انداز ملی 2030 میلادی، تجربیات و توانمندیهای خود را ارائه می دهند تا از این طریق در تحقق اهداف این چشم انداز مشارکت فعالی داشته باشند.

مشارکت کنندگان در این کارگاه، درباره طرحهای این چشم انداز و اینکه در این چشم انداز اصلاحات در همه بخشهای مالی، اقتصادی، بهداشت، آموزش و نیز توانمند سازی بخش سوم، لحاظ شده است صحبت کردند. همچنین، مشارکت کنندگان طرحهای این چشم انداز و اهداف آن و نیز تأثیر طرحهای بزرگ و ابرپروژه ها بر اقتصاد عربستان سعودی و فواید اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی آنها را مورد بررسی قرار داده و دیدگاههای آینده نگرانه ای در این مورد ارائه کردند.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران