دیدار رئیس «رسانه» از وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، دو مرکز مطالعات و یک مرکز فرهنگی در این کشور.. و امضای یک تفاهمنامه

https://rasanah-iiis.org/parsi/?p=3254

جناب دکتر محمد بن صقر السلمی رئیس مؤسسه بین المللی مطالعات ایران «رسانه» در جریان سفر به کشورهای آسیای میانه و قفقاز، در سومین مقصد خود یعنی جمهوری آذربایجان دیدارها و جلساتی داشتند. از جمله بازدید از مقر وزارت خارجه، دو مرکز مطالعات و یک مرکز فرهنگی دیگر در شهر باکو پایتخت آذربایجان.

رئيس «رسانه» برنامه های خود را با جلسه آشنايى در انديشكده تحلیل روابط بین الملل آغاز کردند. در این دیدار، خانم حنان العلیانی رئیس دفتر روابط عمومی رسانه، ایشان را همراهی کرد. همچنین، در این دیدار، فرید شفی اف رئیس انديشكده، جاوید ولی مدیر اداری، مسیح آغا محمدی و لالا خلیل زاده نیز حضور داشتند. در این دیدار، مسائل منطقه ای و بین المللی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت تفاهمنامه ای میان طرفین به امضا رسید.

همچنین دکتر السلمی، از مرکز بین المللی «نظامی گنجوی» که از مهمترین مراکز فرهنگی آذربایجان به شمار می رود، بازدید نموده و با روفشان مراد اف مدیر کل این مرکز دیدار و درباره حوزه های همکاری و توسعه روابط فیما بین گفتگو کردند.

رئیس «رسانه» همچنین در جریان بازدید از مقر وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در باکو، با آیخان حاجی زاده سخنگوی وزارت خارجه دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار روابط میان عربستان سعودی و آذربایجان و نیز تحولات منطقه مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین ایشان از اندیشکده خاورشناسی آکادمی علوم بازدید نموده و با خانم جوهر باخشالیوا معاون ریاست مجمع ملی و مدیر بخش خاورشناسی این اندیشکده دیدار نمودند. بررسی راههای همکاری مشترک میان این اندیشکده و رسانه محور گفتگوها در این دیدار بود.

موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران
موسسه بين المللى مطالعات ايران