محمود حمدی ابوالقاسم

درباره نویسنده سردبیر مجله پژوهش های ایرانی
مقالات : 8
جنگ غزه و نفوذ آمریکا در خاورمیانه

جنگ غزه و نفوذ آمریکا در خاورمیانه

توسطمحمود حمدی ابوالقاسم
تحولات سیاست عربستان سعودی در قبال ایران؛ انگیزه ها، ویژگیها و برآیند سیاستها

تحولات سیاست عربستان سعودی در قبال ایران؛ انگیزه ها، ویژگیها و برآیند سیاستها

توسطمحمود حمدی ابوالقاسم
قطب نمای سیاست خارجی ایران در سایه شدت یافتن رقابت بین المللی

قطب نمای سیاست خارجی ایران در سایه شدت یافتن رقابت بین المللی

توسطمحمود حمدی ابوالقاسم
تحولات داخلی ایران.. خوانشی در پرتو فرآیند انتخابات ریاست جمهوری 2021 میلادی

تحولات داخلی ایران.. خوانشی در پرتو فرآیند انتخابات ریاست جمهوری 2021 میلادی

توسطمحمود حمدی ابوالقاسم
هزینه ژئوپلیتیک بازگشت بایدن به برجام

هزینه ژئوپلیتیک بازگشت بایدن به برجام

توسطمحمود حمدی ابوالقاسم
ایران و چالشهای احیای برجام، گزینه های موجود و روندهای احتمالی

ایران و چالشهای احیای برجام، گزینه های موجود و روندهای احتمالی

توسطمحمود حمدی ابوالقاسم
افزایش تنش متقابل در پرونده هسته ای، موازنه بحران میان ایالات متحده آمریکا و ایران

افزایش تنش متقابل در پرونده هسته ای، موازنه بحران میان ایالات متحده آمریکا و ایران

توسطمحمود حمدی ابوالقاسم
شرط بندی آمریکا روی بحران های داخلی ایران

شرط بندی آمریکا روی بحران های داخلی ایران

توسطمحمود حمدی ابوالقاسم